جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
برگزاری جلسه پیشگیری از خودکشی
Monday 1 st July 2024
تجلیل از مشمولین ماده 20 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
Wednesday 26 th June 2024
برگزاری گارگاه آموزشی مواجهات شغلی و سلامت باروری در مردان
Wednesday 26 th June 2024
مردان سالم، ایران قدرتمند و جوان
Wednesday 12 th June 2024
مانور خروج اضطراری ایمن در معاونت بهداشت برگزار شد.
Wednesday 12 th June 2024

اطلاعات تماس:

خراسان رضوی, گناباد, حاشیه جاده آسیایی, پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: +98-051-57225080
فکس: 051-57223028
پست الکترونیک: edu@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس