همکاران واحد بهداشت محیط

ایجاد شده در ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۱۶:۲۸ بعد از ظهر
 

لیست اسامی همکاران واحد بهداشت محیط 

نام و نام خانوادگی عنوان پست تلفن تماس
حسن مردانی    مسئول واحد سلامت محیط و کار، کارشناس برنامه ایمنی پرتوها، اجرای برنامه های ایام خاص مستقیم 57220986051 - داخلی 157
محمدرضا رادمهر  کارشناس برنامه بهداشت مواد غذایی، برون سپاری خدمات غیرحاکمیتی، رابط سامانه سامح ، ناظر آموزشگاههای بهداشت اصناف     داخلی 146
حسین ذوالفقاری کارشناس برنامه کنترل دخانیات، بهداشت محیط روستا و ابتکارات جامعه محور، کنترل ناقلین و عوامل بیولوژیک، نظارت بر شرکتهای خدماتی مبارزه با حشرات و جوندگان، سموم و گندزدا، اتلاف حیوانات ناقل بیماری داخلی 119
ابوالفضل بخشی زاده کارشناس ناظر بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی و مطب ها، پیگیری پسماندهای پزشکی و عادی ، خاک و زباله، سلامت هوا     مستقیم 5722901
حکیمه امیری کارشناس برنامه بهداشت آب و فاضلاب و استخرهای شنا، آزمایشگاه آب، فوریت های سلامت محیط و کار، رابط سامانه 190 داخلی 181
فهیمه شیرقاضی کارشناس برنامه بهداشت اماکن عمومی، مدارس، مهد کودکها، آرایشگاه ها، پیوست سلامت و ارزیابی زیست محیطی پروژه ها ، آموزش گروه سلامت، آمار شاخص ها و تحلیل عملکرد گروه مستقیم 57229016
 
 
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس