پزشک خانواده

ایجاد شده در ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۰:۳۷ قبل از ظهر

 برنامه پزشک خانواده در شهرستان گناباد همانند سایر نقاط کشور از تیرماه 84 شروع گردید . در حال حاضر 13 مرکز بهداشتی درمانی با 17 تیم سلامت مشغول ارائه خدمات به بیمه شدگان روستایی      می باشند .
تیم سلامت :
شامل : پزشک ، بهورز ، ماما یا پرستار ،کاردانهاي بهداشتي و ...
خدماتی که در تعهد واحد پزشک خانواده قرار دارد  :
بسته خدمات و  مراقبت های سطح یک ، جهت پزشک خانواده در 5 بخش خلاصه می شود :

پیشگیری ، آموزش و ارتقاء سلامت ، درمان اولیه و تدبیر فوریت ها ، ارجاع و مدیریت سلامت
الف : پیشگیری :
1-  سلامت خانواده و جمعیت : شامل ( سلامت مادران، سلامت کودکان، تنظیم خانواده، برنامه غربالگری سرطانهای زنان، برنامه سلامت سالمندان)
2-     مدیریت بیماریهای واگیردار
3-     ایمن سازی ( واکسیناسیون )
4-     مدیریت بیماریهای غیر واگیر
5-     غربالگری ( ریسک فاکتورهای شایع بیماریهای غیر واگیر، دیابت، پرفشاری خون )
6-     بهبود تغذیه جامعه
7-     سلامت محیط
8-     سلامت کار
9-     سلامت جوانان و مدارس
10-سلامت دهان و دندان
11-سلامت روان
ب : آموزش و ارتقای سلامت :
•   آموزش :
1-     آموزش سلامت و ترویج بهداشت
2-     ترویج شیوه زندگی سالم
•   ارتقای سلامت :
1-   افزایش محیطهای حامی سلامت
2-   افزایش سیاستهای حامی سلامت
3-   افزایش اقدام جامعه به سمت سلامت
ج : درمان اولیه و فوریت ها :
1-     ویزیت بیماران
2-     اقدامات ساده جراحی و بالینی
3-     تزریقات
4-     پانسمان
5-     ویزیت در منزل ( در شرایط خاص)
6-     مشاوره
7-     درمان سوء مصرف مواد
8-     فوریت ها
د) خدمات ارجاع :
1-     ثبت نام جمعیت تحت پوشش و تشکیل پرونده سلامت
2-     ثبت اطلاعات هر بار مراجعه فرد در پرونده سلامت
3-     ارجاع مراجعین نیازمند به سطوح بالاتر
4-     پیگیری بیماران
5-     پیگیری دریافت بازخورد از سطوح ارجاع
6-     تنظیم و ارائه گزارشهای مورد نیاز
7-     تبادل اطلاعات با پزشکان خانواده دیگر

ه ) مدیریت سلامت :
      1-   ثبت داده ها و مدیریت اطلاعات سلامت افراد و  جمعیت تحت پوشش                    
1-     اقدام به حل مسائل بهداشتی از طریق همکاریهای درون بخشی و بین بخشی
2-     تلاش در حل مسائل سلامت جامعه از راه جلب مشارکت مردمی
4-     همکاری در اجرای برنامه های استانی و کشوری
5-   همکاری در برنامه های مقابله با بلایای طبیعت و عضویت در تیم های مذکور
6-  پایش و ارزشیابی خدمات تیم سلامت

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس