آموزشگاه بهورزی

ایجاد شده در ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۲۵:۵۹ قبل از ظهر
 
 
 
 
 
 
 
با توجه به اصل سوم و چهارم مراقبت های بهداشتی درمانی و چهار اولویت در نظر گرفته شده در نظام مراقبت های بهداشتی درمانی و در راستای تحقق اهداف نظام سلامت در کشور مراکز آموزش بهورزی باهدف تربیت بهورزان ماهر جهت مناطق روستایی تاسیس گردیده اند .مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد جزء اولین مراکز آموزش بهورزی در کشور و خصوصاً در استان خراسان می باشد . با اجرای طرح توسعه و گسترش شبکه ها در استان خراسان در سال 1362 دو شهرستان گناباد و قوچان به عنوان پایلوت جهت اجرای طرح انتخاب شدند و با شروع آن از سال 1362 ابتدا آموزش بهورزان در مرکز آموزش بهورزی امام رضا(ع) مشهد انجام شد و از سال 1364 مرکز آموزش بهورزی گناباد شروع به فعالیت نمود و از آن زمان تاکنون 14 دوره آموزشی برگزار و تعداد 128 نفر بهورز را آموزش داده اند که علاوه بر تربیت بهورزان برای شهرستان های گناباد و بجستان برای شهرستانهای تربت حیدریه ، خواف ، قاین ، فردوس ، طبس نیز بهورز تربیت نموده است و طی 3 دوره آموزش ماما روستا تعداد 17 نفر ماما روستا تربیت شده اند .
این مرکز در حال حاضر دوره چهاردهم پذیرش بهورز را با پذیرش 11 نفر از فراگیران بهورزی از ابتدای 98 آغاز نموده است.
 
 
     
     
 
 
     
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس