همکاران واحد

ایجاد شده در ۹ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۵۰:۱۶ قبل از ظهر
 

لیست اسامی همکاران واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها 

نام و نام خانوادگی عنوان برنامه ها  تلفن تماس
زهره باصری
ایمن سازی و عوارض ناشی از واکسن (AEFI)
نظارت بر زنجیره سرد معاونت بهداشت
بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
بیماریهای منتقله با آب و غذا
هپاتیت های ویروسی
مراقبت سندرمیک 

مستقیم :57221946-051

57229012 -051 داخلی 174

محمد نجاری 

زنجیره سرد معاونت بهداشت و توزیع واکسن 

نظارت بر زنجیره سرد شبکه و سطوح محیطی

مستقیم : 57227011-051

57229012 -051 داخلی 125

رضا قربان نیا
سل و جذام - فلج اطفال 
بیماریهای آمیزشی - HIV (ایدز) 
آنفلونزا و بیماریهای شدید تنفسی و کرونا - آنفولاآنزای فوق حاد پرندگان
 قرنطینه و مراقبت مرزی و اجتماعات انبوه
مراقبت سندرمیک

مستقیم : 57221946-051                            

57229012 -051 داخلی 112

حامد رمضانی
 
بیماریهای مشترک انسان و حیوان (زئونوزها)
مراقبت بیماریهای منتقله با ناقلین (مالاریا، آئدس)
گال و پدیکولوزیس - مار و عقرب گزیدگی
مراقبت سندرمیک
 

مستقیم : 57221946-051

051-57229012 داخلی 111

فرخ شریفی
کارشناس مسئول غیر واگیر 
سرطان(ثبت سرطان و غربالگری زود هنگام سرطانها) 
سورویلانس ، سلامت گوش ، استئوپروز ، کم کاری تیروئید

مستقیم : 57221575-051

57229012 -051داخلی 113

 سید محمد حسینی
 سند ملی غیر واگیر
سوانح و حوادث ، دیابت ، فشارخون(قلبی عروقی)‌
 آسم و Copd ، کالاهای اسیب رسان به سلامت
 مستقیم : 57221575-051

57229012 -051داخلی 114

میمنت رحیم زاده کارشناس غیر واگیر 

مستقیم : 57221575-051

57229012 -051داخلی 115

 
 
 
 
 
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس