شرح وظایف

ایجاد شده در ۹ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۷:۰۰ قبل از ظهر

کارگزینی و بایگانی
-    تهيه خلاصه پرونده و صدور احكام پرسنلي كاركنان (افزايش سنواتي ، ضريب ساليانه و .. )
-    صورت برداري ، طبقه بندي ، كد گذاري و بايگاني پرونده ها
-    كنترل حضور و غياب كاركنان و ثبت و محاسبه مرخصي هاي روزانه و ساعتي
-    تكميل فرمهاي ارزشيابي به و تاييد رساندن نمرات ارزشيابي
-     تهيه مدارك ارتقاء گروه و تغيير عنوانها و ارائه به تشكيلات
-     اعلام شروع بکار و پایان کار نیروها
-     بایگانی نامه های اداری
دبيرخانه  
-    دريافت و ارسال نامه ها، اوراق، پرونده ها و ساير مكاتبات و ثبت در اتوماسیون اداری
-     الصاق اعلاميه ها به محل هاي مربوط ها
-    ارسال مطالب و متون آموزشی به دانشگاه ها و  ادارات سطح شهرستان
ماشین نویسی
-    تايپ نامه ها و يادداشتهاي اداري از روي پيش نويس هاي خطي در اتوماسیون اداری
-    تایپ ماموریتهای اداری
-    صدور گواهی دوره های آموزشی همکاران
-    تایپ برنامه های جامع عملیاتی
امور مالی

-    برآورد میزان اعتبارات مورد نیاز فعالیتهای بهداشتی و همکاری در تنظیم موافقت نامه بهداشتی
-    نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات جاری و ردیفهای متمرکز وزارتی
-    نظارت بر اجرای بودجه حوزه تحت پوشش ، پیگیری انجام هزینه ها و غیره
-     انجام سایر امور طبق دستور مافوق
نقليه   
-    تأمين وسيله نقليه جهت انجام مأموريت ها و سرويس اياب و ذهاب كاركنان  
-    نظارت ، بررسي و رسيدگي بر ثبت ميزان سوخت، امور بيمه ، تعميرات و شماره گذاري اتومبيل ها و تقاضاي خريد وسايط نقليه و لوازم يدكي
تأسيسات   
-    سرويس، راه اندازي،  نگهداري ، تشخيص عيوب و رفع نواقص و تعميرات اساسي دستگاههاي حرارتي، برودتي و ژنراتور برق اضطراري، تابلوها و تأسيسات الكتريكي مركز
انبار
-    درخواست خريد اقلام مصرفي و تحويل، ثبت و نگهداري اقلام فوق و اقلام غيرمصرفي در دفاتر و انبار و سپس تحويل آنها به واحدهاي مورد درخواست
کارپردازی
-    خرید کلیه درخواستهای واحدها پس از تکمیل امضاء و تحویل به انبار و دریافت قبض انبار و تنظیم اسناد مربوطه جهت تحویل و تسویه حساب با امور مالی
امین اموال
-    پلاک گذاری اموال خریداری شده توسط کارپرداز بعد از تایید آن
-    تحویل اموال هر واحد به کاربران آن و تهیه پوشه اموال
-    تسویبه حساب اموال با تحویل گیرنده آن بعد در مواقع انتقال – جابجایی – بازنشستگی
-    تهیه لیست اموال اسقاطی و هماهنگی جهت مزایده آنها
-    ثبت اموال در نرم افزار نوین مالی
رفاه
-    ثبت نام و اعزام سفرهای سیاحتی و زیارتی
-    امور رفاهی و تفریحی ( بلیط سینما ، استخر )
-    جمع آوری و ارسال پیشنهادات همکاران و تحویل به کمیته رفاه
خدمات
شامل تلفنخانه و خدمتگزار نظافت داخل ساختمان – راهروها و محوطه مرکز بهداشت توسط نیروهای خدماتی و نظارت بر کار نیروهای فوق و همکاری با کلیه واحدها جهت جابجایی لوازم
نگهبانی
-    امور مربوط به حفاظت و نگهداری از اداره در ساعات غیر اداری
-    نظارت بر ورود و خروج نیروها و ثبت برگه های پاس اداری و شخصی
اطلاعات
-    راهنمایی مراجعین
-    جوابگویی به تلفنات و ..

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس