همکاران واحد

ایجاد شده در ۹ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۵:۲۳ قبل از ظهر
 

لیست اسامی همکاران واحد امور عمومی

نام و نام خانوادگی عنوان پست تلفن تماس
محمد زارع کارپرداز داخلی 135
فاطمه افشاری  مسئول کارگزینی  داخلی 126
نعیمه شاهی  کارشناس امور اداری داخلی 130
طاهره عجم  دبیرخانه  داخلی 127
مرضیه محمدی  ماشین نویس و تلفن خانه داخلی 151- 05157229012
 
 
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس