همکاران واحد

ایجاد شده در ۹ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۸:۵۷ قبل از ظهر

همکاران گروه:

خانم فاطمه صابری کارشناس آموزش سلامت دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و 11 سال سابقه خدمت

خانم زهرا کریمی کارشناس آموزش سلامت شبکه بجستان 
 
آقای محمد بیرجندی تکنسین سمعی و بصری با 8 سال سابقه خدمت
 

تلفن مستقیم واحد : 05157220186 تلفن : 05157220912 داخلی 170

 

رسالت گروه آموزش و ارتقاء سلامت:

سیاست گذاری،توسعه و تسهیل فعالیت های آموزش و ارتقای سلامت در کشور به منظور توانمندسازی مردم برای ارتقای سلامت خود،خانواده و جامعه ای که در آن زندگی می کنند در راستای سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه کلان اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی کشور

 

بیانیه ماموریت

واحد آموزش سلامت زیر نظر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  گناباد فعالیت می نماید. این واحد با استفاده از توانائیها و امکانات موجود ، وظیفه خود می داند با توانمند سازی جامعه در شناخت عوامل تاثیر گذار بر سلامت فردی و اجتماعی و ارائه الگو هایی در زمینه شیوه زندگی سالم در کاهش بیماریها و مرگ و میر و ایجاد زندگی با نشاط برای افراد نقش اساسی ایفاد می نمایدهمواره میکوشد تا با مدیریت صحیح برنامه های آموزشی مورد نیاز ، تعهد خود را به جامعه ، گیرندگان خدمت ، کارکنان ، دولت و سایر ذی نفعان بگونه ای انجام دهد که منجر به افزایش دانش و سواد بهداشتی به منظور تغییر نگرش و رفتار برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد گردد. ما اعتقاد داریم ، نیروی انسانی با ارزش ترین منبع سازمان هستند و بدین منظور افزایش دانش و معارت افراد را در اولویت قرار داده و با توانمند سازی کارکنان و حفظ حرمت بستر را برای جلب مشارکت آنان در تصمیم گیری و برنامه ریزیها فراهم می کنیم  بطور مستمر تلاش می کنیم تا مشارکت موثر تمام بخشها ی توسعه ( ادارات ، ارگانها و سازمانهای مرتبط ) در استان را جهت طراحی ، اجرا و ارزیابی برنامه های سلامت جلب کرده و به ایجاد ارتباط صحیح درون و بین بخشی اقدام می نمائیم.همواره در راستای سیاستها و استراتژیهای کلان وزارت متبوع حرکت می کنیم.

 

اهداف برنامه عملیاتی سال جاری

"ارتقای کمی و کیفی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در سطح  شهرستان گناباد "

 

اهداف اختصاصی:

1-تعیین میزان سواد سلامت شهروندان گنابادی

2-ارتقای سطح آگاهی ، نگرش و عملکرد کارکنان ( پزشکان، کارشناسان، کاردانان ،  بهورزان و ....) بخش سلامت در خصوص  3مبحث از مباحث فنی  و تخصصی آموزش سلامت

3-افزایش تولید منابع علمی آموزش سلامت  به میزان یک منبع علمی در هر فصل

4-ارتقاء  کیفی مداخلات و فعالیت های آموزشی  به میزان 20% وضع موجود  ( میانگین نمره مداخله 20% افزوده شود)

5- افزایش کمی و کیفی  تولید رسانه های آموزشی استاندارد به میزان 10%وضع موجود

6-حساس سازی جامعه  نسبت به  موضوعات و مباحث سلامت

7- ارتقای سلامت درمحیط های حامی سلامت  (پایگاه های نیروی مقاومت بسیج، مدارس حوزه علمیه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، رابطین سلامت ادارات و ...

8-افزایش آگاهی و نگرش و عملکرد بیماران و همراهان آنان نسبت به  خود مراقبتی بیماری خود به میزان 20%وضع موجود

 

 

 برنامه استراتژیک:

 

دورنمای دفتر آموزش و ارتقای سلامت در سال 1396

رسیدن به جامعه ای توسعه یافته که در آن مردم بتوانند با قدرت، امید، آگاهی، مهارت، صلاحیت کافی به صورت فردی، گروهی و جمعی نیازهای سلامتی خود، خانواده، همسالان و جامعه را تعیین نمایند،اولویت بندی کنند و برای برآوردن نیازهای در اولویت شان برنامه ریزی و اقدام نمایند تا با رعایت سبک زندگی سالم، خودمراقبتی، همیاری متقابل و مشارکت جمعی؛ سلامت، ایمنی، نشاط و بهره وری  خود، خانواده، همسالان و جامعه ای را که در آن زندگی می کنند، کنترل نمایند و ارتقا دهند.

 

هدف نهایی :

- افزایش امید به زندگی

- افزایش کیفیت زندگی

 

اهداف نهایی بخش سلامت:

*کاهش بار بیماری هاو عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی ناشی از آنهاست(حوادث ترافیکی،  حوادث غیرعمدی، بیماری های ایسکمیک قلبی، اسکلتی-عضلانی شامل پوکی استخوان، کمردرد، آرتروز، افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان، مصرف فرآورده های تنباکو، چاقی و اضافه وزن، DMFTدانش آموزان و  بیماری های واگیردار)

درمانی)

*کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به میزان سی‌درصد(30%)(کاهش هزینه های

 

هدف راهبردی 1:

افزایش دانش و سوادسلامتمردم(گروههایهدف) بهمیزان 30% سال پایه تاپایان برنامه

 

برنامه های اجرایی: 

-توسعه آموزش سلامت متکی بر شواهد

-توسعه ارتباط استراتژیک برای سلامت

-توسعه اطلاعات سلامت

-توانمندسازی خانواده ها  برای خودمراقبتی(سلامت در تمام خانه ها)

-آموزش اثربخش بیماران برای خودمراقبتی

 

هدف راهبردی 2:

افزایش تعداد محیط های حامی سلامت به میزان 15% سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی: 

- توسعه جوامع سالم و مروج سلامت درکشور

 

هدف راهبردی 3:

افزایش سیاست های حامی سلامت به میزان 15% سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی: 

- توسعه سلامت در تمام سیاست ها

 

هدف راهبردی 4:

افزایش اقدام اجتماعی برای ارتقای عادلانه سلامت به میزان 30 درصد سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی: 

- توسعه مشارکت مردمی برای ارتقای سلامت

 

هدف راهبردی 5:

افزایش خدمات سلامت بازنگری شده برای ارتقای عادلانه سلامت در کشوربه میزان 10درصد سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی: 

- توسعه سلامت در تمام خانه ها(خودمراقبتی اولین مراقبت بهداشتی، خانه اولین سطح ارایه مراقبت بهداشتی، فرد/خانوار اولین مراقب بهداشتی)

 

مجموعه شرح وظایف و شاخص های آموزش سلامت در سطوح مختلف 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس