مناسبت های بهداشتی

ایجاد شده در ۹ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۰:۵۰ قبل از ظهر

 در تقویم رایج جمهوری اسلامی ایران مناسبتهایی وجود دارد که با تقویم سلامت از آنها نام برده میشود

در این تقویم بیش از 80 عنوان روز یا هفته درج است که بنوعی با برنامه های متولیان اصلی سلامت ( وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی )در ارتباط بوده و در کنار آن سایر بخشها هم مداخلاتی را بسته به نوع وظایف سازمانی خود ایفا میکنند 
در این راستا با توجه به برنامه های وزارتی - برنامه های ادارات کل - و شعارهای انتخابی و جهانی و دیگر مصالح اجتماعی ، سیاسی واقتصادی در برگزاری آنها تصمیم گیری میشود
بطور معمول برای هر مناسبت با توجه به متولی مربوطه در حوزه بهداشت ، واحد و کارشناس برنامه اقدام به طرح موضوع  ، تشکیل جلسات برنامه ریزی و هماهنگی درون بخشی و گاها برون بخشی مینماید که در این جلسات بر طبق برنامه های ابلاغی یا تصمیمات داخلی ، خط و مشی های لازم مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ میگردد که از جمله برون دادهای این جلسات برگزاری همایش ، برگزاری نمایشگاه ، برگزاری مراسم نمادین و یا فعالیتهای اجرایی یا آموزشی و اطلاع رسانی و تبلیغات به روشهای مختلف میباشد که در هر موضوع با توجه به رسالت واحد آموزش و ارتقای سلامت تلاش میشود تصمیمات گرفته شده به بهترین نحو ممکن و با کیفیت مطلوب اجرایی شود و با فراهم کردن امکانات مورد نیاز بیشترین اثر بخشی حاصل گردد 
مشارکت در فراخوان مدعوین -تنظیم صورت جلسات - اطلاع رسانی و تبلیغات و تهیه و انتشار پیامهای بهداشتی و ... و تهیه مستندات برای تهیه گزارشات عملکرد از وظایف این واحد محسوب میشود

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس