برگزاری جلسه پیشگیری از خودکشی

انتشار محتوا: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۰۶:۵۹ قبل از ظهر
در این جلسه مباحث مربوط به تعریف و انواع خودکشی، باورهای غلط و واقعیت‌های خودکشی، منابع حمایتی و چگونگی دسترسی به آنها، باید و نبایدهای مواجهه با فرد اقدام کننده یا دارای افکار خودکشی و ... صحبت شد

جلسه آموزشی پیشگیری از خودکشی روز چهارشنبه مورخ 1403/04/06 ویژه پرسنل محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار گردید.
در این جلسه خانم نجارپور کارشناس سلامت روان مباحث مربوط به تعریف و انواع خودکشی، باورهای غلط و واقعیت‌های خودکشی، منابع حمایتی و چگونگی دسترسی به آنها، باید و نبایدهای مواجهه با فرد اقدام کننده یا دارای افکار خودکشی و ... ارائه نمودند و در پایان به سئوالات اعضا پاسخ داده شد. 
 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس