بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت از آزمایشگاه مرکزی معاونت بهداشت

انتشار محتوا: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۳۴:۱۸ بعد از ظهر
در راستای پروژه ICERP-2- نماینده سازمان جهانی بهداشت آقای مهندس رزقی از آزمایشگاه مرکزی معاونت بهداشت بازدید نمود.

در راستای پروژه ICERP-2   روز یکشنبه 1403/3/20 نماینده سازمان جهانی بهداشت آقای مهندس رزقی از آزمایشگاه مرکزی معاونت بهداشت بازدید نمود.
  در این بازدید چک لیست‌های سلامت محیطی و اجتماعی و دستگاههای آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت.
شایان ذکر است در سال 1402 در راستای پروژه ICERP-2 دستگاههای اتوآنالایزر بیوشیمی – سل کانتر فول دیف هماتولوژی – دستگاه دیونایزر – دستگاه الایزا فول اتومات و سه دستگاه میکروسکوپ به آزمایشگاه مرکزی معاونت بهداشت تحویل گردید.
 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس