به همت واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت برگزار شد

برگزاری جلسه آموزشي بهبود تغذيه دانشجويان با تاكيد برتامين ريزمغذي ها

انتشار محتوا: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۱:۱۴:۰۵ بعد از ظهر
جلسه آموزشي بهبود تغذيه دانشجويان با تاكيد برتامين ريزمغذي ها ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد در سالن اجتماعات علیزاده در تاریخ 1403.03.21 برگزار گردید.

جوانان نیروهاي فعال جامعه هستند. نیروهاي پر انرژي، پویا، کارآمد و داراي ذهن فعال و سازنده براي ایده پردازي و برنامه ریزي اثربخش بر اقتصاد و پیشرفت جامعه البته با تکیه بر تجارب گروه هاي سنی بالاتر. این نیروي انسانی پر ارزش باید در هر جامعه اي مورد توجه ویژه قرار گرفته و سرمایه گذاري لازم در ابعاد مختلف بر آن صورت گیرد. طبق مطالعات دانشـگاه ایران در خصـوص بررسـی ریز مغذي ها در دانشـجویان، میزان ویتامین هاي A , C ،E و اسـید فولیک در مقایسه با مقادیر توصیه شده RDA ناکافی بوده و میانگین دریافت کلسیم، آهن، منیزیم و پتاسیم رژیم غذایی در سطح نامطلوب و کمبود گزارش شده است. با توجه به اهمیت تغذیه مناسب در این رده سنی و اثرات آن بر سلامت آینده جامعه، به همت واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت جلسه آموزشي بهبود تغذيه دانشجويان با تاكيد برتامين ريزمغذي ها ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد در تاریخ 1403.03.21 از ساعت 9 الی 11 در سالن اجتماعات علیزاده  برگزار گردید و در پایان این جلسه به سوالات حاضرین پاسخ گفته شد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس