جمع آوری قلیان‌‌ها و معرفی مراکز عرضه کننده به مراجع قضایی به مناسبت هفته بدون دخانیات

انتشار محتوا: ۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۵۸:۰۱ قبل از ظهر
بازدید مشترک شبانه کارشناش بهداشت محیط با حضور نماینده اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی از کافی شاپ‌ها و رستوران‌های سطح شهر

به مناسبات هفته بدون دخانیات بازدید مشترک شبانه  کارشناس بهداشت محیط معاونت با حضور نماینده اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی از کافی شاپ‌ها و رستوران‌های سطح شهر انجام شد و  جمع آوری قلیان‌ها و معرفی مراکز عرضه کننده به مراجع قضایی اقدام شد.
 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس