برگزاری دوره بازآموزی لام خون مالاریا

انتشار محتوا: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۴۷:۴۸ قبل از ظهر
با مشارکت آزمایشگاه معاونت بهداشت و گروه بیماریهای واگیر بجستان و گناباد

بیماری مالاریا که يک بیماری انگلی عفونی می‌باشد یکی از قدیمی‌ترین بیماریهای کشور عزیزمان است که از سال 1330 اقدام به درمان بیماران و مبارزه با ناقل آن يعني پشه مالاریا شده است و در این سال‌ها زحمات زیادی در جهت درمان بیماران و کاهش مکان‌های تکثیر پشه‌های آنوفل شده است در سال‌های اخیر به علت تغییر و تحولات در استان‌های جنوب شرق کشور شاهد افزايش بيماران مالاریا هستیم و برای دست یابی به سند حذف مالاریا نیاز است که بیماران در اسرع وقت شناسایی شوند. یکی از اقدامات مهم در درمان به موقع بیماران دست يابي به آزمایشگاه مجهز و نیروهای دوره دیده و در کنار آن تهیه لام استاندار خون از افرد تب‌دار مشکوک است که در استان‌ها و شهرستان‌های پاک به علت اینکه بیمار بومی وجود ندارد یا ممکن است سال‌ها طول بکشد که یک مورد بیمار مثبت مالاریا شناسایی شود در نتيجه  تهیه لام خون مغفول واقع شده و نیروهای بهداشتی درمانی ممکن است از اصول تهیه یک لام استاندارد به دور بمانند بدین منظور جهت بازآموزی 77 نفر از همکاران بهورز شهرستان‌های گناباد و بجستان دوره بازآموزی لام خون مالاریا در مورخه 14 و 15 اسفند ماه 1402با مشارکت آزمایشگاه معاونت بهداشت و گروه بیماریهای واگیر شهرستان گناباد و بجستان برگزار شد و مشکلات اجرایی کار به همکاران یادآوری شد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس