به همت واحد بهبود تغذیه جامعه و با همکاری واحد بهداشت حرفه ای برگزار گردید

برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه سالم در پیشگیری و کنترل بیماریها

انتشار محتوا: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۲۴:۰۳ بعد از ظهر
به همت واحد بهبود تغذیه جامعه و با همکاری واحد بهداشت حرفه ای در تاریخ 1402.7.18 کارگاه آموزشی تغذیه سالم در پیشگیری و کنترل بیماریها ویژه بازرسین و کارشناسان بهداشت حرفه ای و بهگران کارخانجات برگزار گردید

در راستای افزایش سطح آگاهی بازرسین و کارشناسان بهداشت حرفه ای و بهگران کارخانجات ،کارگاه آموزشی با موضوع " تغذیه سالم در پیشگیری و کنترل بیماریها" در تاریخ 1402.7.18 به همت واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت با همکاری واحد بهداشت حرفه ای در سالن آموزش این معاونت برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی یکروزه فراگیران با موضوع رهنمودهای غذایی ایران، نقش تغذیه سالم در پیشگیری از سندرم متابولیک و اهمیت ریز مغذی ها در سلامت آشنا گردیدند. پیش آزمون و پس آزمون  و اثربخشی کارگاه بمنظور بررسی سطح آگاهی حاضرین درکارگاه انجام گردید.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس